ردیف نام پروژه محل اجرا نام کارفرما تاریخ انعقاد وضعیت پیمان شماره قرارداد
1 تهیه کالا و احداث خط لوله 10 اینچ گاز ترش و 4 اینچ گاز شیرین از چاه 10 به خط لوله موجود چاه 7 میدان گازی تنگ بیجار بصورت PC تنگ بیجار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1397/01/22 ابلاغ کار و شروع تجهیز کارگاه 50-73-40438
2 پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریان موقعیتهای E042N , E032N , E038N , E002N   میدان آبان (بصورت PC) استان خوزستان دشت عباس شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1395/04/09 85% 50-73-40421
3 پروژه پایانه نفتی قشم – ساخت و نصب 2 دستگاه مخزن ذخیره نفت هریک به ظرفیت 81000 مترمکعب TK2201-TK2202 جزیره قشم شرکت سرمایه گذاری نفت قشم 1394/06/18 91/59% QOIC/93/203-14
4 پروژه پایانه نفتی قشم – ساخت و نصب 2 دستگاه مخزن ذخیره نفت هریک به ظرفیت 81000 مترمکعب    TK2203-TK2204 جزیره قشم شرکت سرمایه گذاری نفت قشم 1393/03/18 95% QOIC/93/203-5
5 پروژه پایانه نفتی قشم – ساخت و نصب 2 دستگاه مخزن ذخیره  نفت هریک به ظرفیت 81000 مترمکعب    TK2205-TK2206 جزیره قشم شرکت سرمایه گذاری نفت قشم 1393/06/08 95%     الحاقیه قرارداد QOIC/93/203-5
6 ارتقاء سیستم آب مقطر برگشتی پالایشگاه شهید تندگویان تهران(بصورت EPC ) پالایشگاه شهید تندگویان شرکت پالایش نفت شهید تندگویان 90/02/04 100% 90-51-002
7 سوختگیری و مخازن فرودگاه بهرگان بهرگان شرکت نفت فلات قاره ایران 86/12/08 تحویل قطعی ف ق -392-86-2
8 خرید و تهیه کلیه کالا و احداث خط لوله جریانی و تسهیلات سرچاهی چاه E044N به همراه دو حلقه چاه دیگر لامرد شیراز شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1392/02/06 تحویل قطعی 50-73-20461
9 احداث مخازن انبار نفت ماهشهر ماهشهر شرکت کیوان انرژی خلیج فارس 90/12/12 تحویل قطعی ک/110-90/ق/گ
10 تهیه ونصب برج نور جهت انبار شماره 4 پالایشگاه شهید تندگویان شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تحویل قطعی
11 پروژه اجراي 8 کیلومتر , خط لوله 8 اينچ  پلي اتيلن جزیره قشم شرکت سرمایه گذاری نفت قشم 1393/11/18 تحویل موقت QOIC/93/2013-11
12 محوطه سازی و احداث پارکینگ درب مجتمع پتروشیمی تبریز تبریز پتروشیمی تبریز 90/08/01 تحویل قطعی 1390/102-25/70
13 اجرای سایبان برای نگهداری PBR  پتروشیمی تبریز تبریز پتروشیمی تبریز 90/08/14 تحویل قطعی 1390-102-24/70
14 نصب و راه اندازی سوپرپایلوت سولفیران در پالایشگاه جم بوشهر-پالایشگاه جم پژوهشگاه صنعت نفت 82/05/12 تحویل قطعی 30203
15 احداث شبکه برق و پست 63 کیلوولت تلمبه خانه کرمانشاه کرمانشاه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 82/4/1 تحویل قطعی متمم شماره1  –  پروژه  323504
16 نصب و راه اندازی واحد تولید گاز پنتان -پالایشگاه کرمانشاه کرمانشاه 82/05/12 تحویل قطعی 30202
17 پایدارسازی ترانشه هاو کارهای جنبی،برقی و مکانیکی تلمبه خانه اوریم اوریم شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 82/03/13 تحویل قطعی 33390306
18 احداث تلمبه خانه کرمانشاه ، پایانه سنندج و توسعه انبار نفت  سنندج کرمانشاه-سنندج شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 79/11/25 تحویل قطعی سی سی 1296
19 نصب مخازن بالانس و بوسترپمپ و کارهای مکانیکال در تلمبه خانه های اشتهارد و ایده لو زنجان- اشتهارد شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 79/11/18 تحویل قطعی سی سی 1295
20 احداث خط لوله “42 خارگ خارگ شرکت نفت فلات قاره ایران 81/07/25 تحویل قطعی 2-79-2778
21 احداث خط لوله و هدر و زانو مایتر ” 36 صادرات مواد نفتی خارگ خارگ شرکت نفت فلات قاره ایران 81/07/25 تحویل قطعی 2-80-2963
22 تاسیسات سوختگیری و مخازن فرودگاه ساری ساری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 79/07/03 تحویل قطعی 322908
23 لوله کشی سیستم توزیع بخار پالایشگاه آبادان آبادان پالایشگاه آبادان 79/09/01 تحویل قطعی 96-73-2437
24 احداث پی مخازن کروی پایانه ساری- نکاء نکاء شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 80/09/24 تحویل قطعی سی سی33390602
25 احداث انبار نفت زاهدان زاهدان شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 75/07/04 تحویل قطعی سی سی 1242
26 عملیات لوله گذاری و نصب تلمبه خانه  پالایشگاه اراک اراک شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 78/04/09 تحویل قطعی 222403
27 احداث انبار نفت فاز 2 رفسنجان رفسنجان شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 75/01/21 تحویل قطعی سی سی 1232
28 تکمیل شبکه و پستهای فشار قوی و شبکه مخابرات شهرک فجر بندرعباس مربوط به شرکت گاز بندرعباس شرکت ملی گاز ایران 75/05/03 تحویل قطعی 990306
29 تلمبه خانه اضطراری مرگاو( توربوپمپ) مرگاو شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 74/12/12 تحویل قطعی سی سی 1228
30 احداث انبار نفت جدید قم مرحله یک قم شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 71/07/25 تحویل قطعی سی سی 1171
31 سیستم آتش نشانی و کارهای مکانیکال انبار نفت و مخازن ری ری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 70/03/12 تحویل قطعی سی سی 1119
32 نصب سیستم اعلام خطر و آتش نشانی خودکار در تلمبه خانه ها و تاسیسات گروه 3 7 شهر شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 68/4/19 تحویل قطعی 321604 /  321304
33 طرح تکمیل پستهای فشار قوی بیدرویه و سبزآب خوزستان شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 64/6/12 تحویل قطعی 322822                سی سی 967
34 اجرای کابل فشار قوی پاد خارک وزارت مسکن و شهرسازی 63/7/24 تحویل قطعی 1422-04-115-30
35 برق رسانی شرکت تعاونی سازمان آب تهران سازمان آب منطقه ای تهران 60/11/05 تحویل قطعی