ردیف نام پروژه محل اجرا نام کارفرما تاریخ انعقاد وضعیت پیمان
1 تهیه کالا و احداث خط لوله 10 اینچ گاز ترش و 4 اینچ گاز شیرین از چاه 10 به خط لوله موجود چاه 7 میدان گازی تنگ بیجار بصورت PC تنگ بیجار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1397/01/22 ابلاغ کار و شروع تجهیز کارگاه
2 پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریان موقعیتهای E042N , E032N , E038N , E002N   میدان آبان (بصورت PC) استان خوزستان دشت عباس شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1395/04/09 85%
3 پروژه پایانه نفتی قشم – ساخت و نصب 2 دستگاه مخزن ذخیره نفت هریک به ظرفیت 81000 مترمکعب TK2201-TK2202 جزیره قشم شرکت سرمایه گذاری نفت قشم 1394/06/18 91/59%
4 پروژه پایانه نفتی قشم – ساخت و نصب 2 دستگاه مخزن ذخیره نفت هریک به ظرفیت 81000 مترمکعب    TK2203-TK2204 جزیره قشم شرکت سرمایه گذاری نفت قشم 1393/03/18 95%
5 پروژه پایانه نفتی قشم – ساخت و نصب 2 دستگاه مخزن ذخیره  نفت هریک به ظرفیت 81000 مترمکعب    TK2205-TK2206 جزیره قشم شرکت سرمایه گذاری نفت قشم 1393/06/08 95%
6 ارتقاء سیستم آب مقطر برگشتی پالایشگاه شهید تندگویان تهران(بصورت EPC ) پالایشگاه شهید تندگویان شرکت پالایش نفت شهید تندگویان 90/02/04 100%